U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

Volgens de wet:

'De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.’’

 

Wat moet ik doen wanneer ik een product wil retourneren?

Indien u een product wilt retourneren, dient u hiervan binnen 14 dagen nadat u het product heeft ontvangen een melding van te maken bij onze klantenservice. Neemt u voor het retourzenden contact op met ons via info@plucheknuffel.nl

Zijn er kosten verbonden aan het retourneren? Wat moet ik doen wanneer ik een product wil retourneren?

De verantwoordelijkheid en de kosten van het retourzenden komen voor uw rekening, tenzij anders overeengekomen.

Is het mogelijk mijn bestelling aan de chauffeur te geven of omruilen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Hoe snel wordt mijn retour verwerkt?

Wanneer u een product retour stuurt ontvangt u een bevestiging wanneer deze is ontvangen. Binnen enkele dagen zal u een nieuw product ontvangen of zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping worden terugbetaald. Om uw retour zo snel mogelijk te verwerken is het noodzakelijk dat u de aangegeven procedure volgt.

Wat te doen indien mijn bestelling niet compleet of beschadigd is?
Als er iets niet klopt met de bestelling die u heeft ontvangen of (een deel van) uw bestelling is beschadigd, dan kunt u binnen 14 dagen contact met ons opnemen.
Wij zullen u dan adviseren wat te doen en u helpen het probleem op te lossen!

Neemt u dan contact op met ons via info@plucheknuffel.nl

Klachten? 
Heeft u een klacht dan kunt u binnen 14 dagen contact met ons opnemen en dan komen wij samen tot een oplossing. 

Neemt u dan contact op met ons via info@plucheknuffel.nl